Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları

1. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

2. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

3. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.

4. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

5. Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

6. Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

29 Nisan 2019, Pazartesi 605 kez görüntülendi